send link to app

GetProz - בעלי מקצוע בקרבתך app for iPhone and iPad


4.2 ( 3552 ratings )
Business Utilities
Developer: INFRAWARE LTD
Free
Current version: 1.0.2, last update: 1 year ago
First release : 15 May 2013
App size: 3.07 Mb

GetProz אפליקציה מבוססת מיקום לחיפוש בעלי מקצוע
האפליקציה חינמית, פשוטה לתפעול, מתוחכמת להפליא ויחידה מסוגה.
מאגר בעלי המקצוע הינו בפריסה ארצית רחבה והשירות זמין לכולם.
1. בוחרים את תחום התקלה
2. המערכת תציג את בעלי במקצוע הרלוונטיים שעובדים כרגע באזור!
3. בוחנים את פרטי בעלי המקצוע בהתאם לקריטריונים המוצגים ומתקשרים לבעל המקצוע הנבחר מתוך האפליקציה
4. בעל המקצוע שנמצא בקרבתך יגיע מיד!
5. לאחר סיום ניתן לדרג את בעל המקצוע בהתאם לטיב העבודה שביצע
מומלץ לבחור את בעלי המקצוע בהתאם לקריטריונים הבאים:
• מיקום (קירבה לאזור התקלה)
• דרוג כוכבים
• מחירים הוגנים